AKTUALNOŚCI

Warsztaty operacyjne „Nowoczesne techniki operacyjne (laparoskopowe) stosowane w zaburzeniach statyki narządów miednicy u kobiet.

Prowadzący szkolenie: dr n. med. Paweł Szymanowski
Data: 21.03.2020
Miejsce: Szpital na Klinach, ul. Józefa Kostrzewskiego 47, 30-437 Kraków
Zgłoszenia: podstawą zgłoszenia Uczestnika na szkolenie jest wpłata 700 zł na konto: 73 1020 2892 0000 5002 0548 9341 Centrum Zdrowia Kobiety Gyneka
Cena obejmuje: udział w szkoleniu, przerwa kawowa, obiad.
Ilość uczestników: maks. 8 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Kurs jest oficjalnym szkoleniem akredytowanym przez Polskie Towarzystwo Uroginekologiczne oraz Okregową Izbę Lekarską w Krakowie – uczestnicy otrzymują 8 punktów edukacyjnych.
PROGRAM